BLH-OU-2216

RASPORTRET Bloedhond Speciale vriend met een monumentaal uiterlijk

Voor sportieve mensen die begrip kunnen opbrengen voor het geheel eigen karakter van dit ras, en die over voldoende tijd en ruimte beschikken, is de Bloedhond een zeer betrouwbare en heel speciale vriend. Kies je hem alleen maar om zijn monumentale uiterlijk met het hoofd dat eeuwenoude wijsheid lijkt uit te stralen, dan kom je bedrogen uit. Dit ras stelt namelijk behoorlijk wat eisen aan zijn eigenaar.

De Bloedhond ook wel Sint Hubertushond genoemd, vindt zijn oorsprong in België. Daar werden vanaf de tiende eeuw in een klooster vlakbij Andage, gelegen in de Belgische Ardennen, grote brakken gefokt die werden verkocht aan edelen, koningen en hooggeplaatste geestelijken. Er wordt verteld dat de Bloedhond een directe afstammeling is van de honden die ene Hubertus, zoon van de hertog van Aquitanië, bij zich had toen deze een wonderlijk visioen kreeg. Hubertus was een geestelijke die leefde van 655 tot 727 en was een fervent jager. Tijdens een van zijn jachtpartijen zou hij een gigantisch hert zijn tegengekomen dat een lichtend kruis tussen zijn gewei droeg. Een stem droeg Hubertus op om zich naar Bisschop Lambertus van Maastricht te begeven en zich onder diens leiding te stellen. Het mirakel met het hert en de wonderen die Hubertus later verrichtte waren redenen dat Hubertus uiteindelijk heilig werd verklaard. Sint Hubertus werd de beschermheilige van de jacht en van de honden. De honden die door de kloosterlingen in Andage gefokt werden kregen de naam Sint Hubertushond, naar hun patroonheilige.

Bloeddorstig?

In Nederland staat het ras onder de naam Bloedhond bekend. Die naam heeft niets met bloeddorstigheid te maken maar heeft de hond waarschijnlijk te danken aan het feit dat het ras ‘hoog in het bloed staat’ ofwel over een grote mate van raszuiverheid beschikt: er is al bijna duizend jaar geen vreemd bloed ingekruist. Een andere verklaring voor de benaming Bloedhond zou kunnen zijn dat deze honden veelal gebruikt werden voor het volgen van het bloedspoor (zweetspoor) van aangeschoten wild.

Door toedoen van Willem de Veroveraar kwamen de Ardennese honden in 1066 in Engeland terecht. Het waren voornamelijk bruinzwarte honden, zij kunnen gezien worden als de stamvaders van de Bloedhond zoals we hem tegenwoordig kennen. In Engeland stonden de honden lange tijd bekend onder de naam #Sleuth hound of #Lyme hound. # ‘Sleuth’ duidt hierbij op ‘slot’, wat het spoor van een dier betekent, terwijl men de naam #‘Lyme hound’ gebruikte omdat men deze honden vaak aan de lijn #(lyam) liet werken. Pas in de 16e eeuw werd voor de eerste keer de benaming ‘Bloedhond’ gebruikt. Hoewel België dus het land van oorsprong is, werd de Bloedhond in Engeland gevormd tot wat hij nu is. 

Tekst: Jolien Schat | Foto’s: Alice van Kempen

Het volledige artikel is te lezen in Onze Hond nummer 4. Dit nummer kun je vanaf 6 mei kopen in de boekhandel bij jou in de buurt of online bij de bcm store.

5/5 - (1 stemmen)

Deel bericht

Bekijk ook