Kynologisch

‘Onze Hond’ werkt nauw samen met ‘De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied vandaar dat wij jullie bij kynologisch vragen graag verwijzen naar hun site. Hier kan men alle erkende rasverenigingen en kynologen clubs vinden.  Alle tentoonstellingen, nestaanvragen, evenementen en uiteraard alle hondgerelateerde informatie.