Colofon

REDACTIEADRES ONZE HOND
Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven
E-mail: onzehond@bcm.nl
Telefoon: 040 8447644
www.onzehond.nl
Like ons op Facebook: www.facebook.com/onzehond
Volg ons op Instagram: @onzehond

REDACTIE
Hoofdredactie Janine Verschure Fotografie website: onder meer Shutterstock.com
Vormgeving BCM Media BV Directeur Uitgever Rob de Baar Marketing Daniëlle Veraart & Sven Piekstra Advertentieverkoop Wendy Soeteman & Peter Schrijver Druk Prevision

ABONNEMENTEN
Onze Hond verschijnt 10 keer per jaar. Een los nummer kost € 9.95 (special €10.50) een jaarabonnement bedraagt € 93. Abonnees woonachtig in het buitenland krijgen portokosten doorberekend. Voor adreswijzigingen, vragen over betalingen en bezorging kunt u contact opnemen met BCM Abonnementenservice: abonnement@bcm.nl of 085 7600237. Dinsdag en vrijdag van 08.30-12.30 uur.

AANMELDEN EN OPZEGGEN
U kunt zich aanmelden via abonnement@bcm.nl o.v.v. ‘Onze Hond’ of via de bon in dit magazine. Abonnementen kunnen twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk worden opgezegd via abonnement@bcm.nl o.v.v. ‘Onze Hond’ of per post: BCM Abonnementenservice, Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven.

PERSOONSGEGEVENS
Voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst of wanneer u contact heeft met BCM, legt BCM uw persoonsgegevens vast. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van onderdelen van BCM.

ADVERTENTIES
Media accountmanager Wendy Soeteman, 040-8447644, wendy.soeteman@bcm.nl Sales support: Sia Eltink, 040 8447667, support@bcm.nl

COPYRIGHT
De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad of een ander onderdeel van Onze Hond. Niets uit deze uitgave of uit andere onderdelen mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.