2 honden

Hond niet jaloers op huisgenoot

Jaloezie wordt over het algemeen gezien als een reactie op de bedreiging van een sociale relatie. Het doel van jaloers gedrag is het herstellen of behouden van waardevolle relaties die in gevaar zijn doordat er bijvoorbeeld een rivaal in het spel is. Honden moeten erop vertrouwen dat mensen aan hun fysieke en emotionele behoeften zullen voldoen, dus zou het logisch zijn als zij jaloers reageren in situaties waarbij deze behoeften gedeeld moeten worden met andere honden binnen het huishouden.

Uit een onderzoek is echter gebleken dat dit reuze meevalt. Aan dit onderzoek deden 21 paren honden mee die al meer dan een jaar met elkaar samenleefden. Het gedrag van de honden werd in twee verschillende contexten geobserveerd en vergeleken: een situatie waarin beide honden genegeerd werden door de eigenaar en een situatie waarin slechts één van de honden aandacht kreeg van de eigenaar. De onderzoekers letten hierbij op een aantal specifieke jaloerse gedragingen maar deze kwamen zo weinig voor dat de daadwerkelijke aanwezigheid van jaloezie niet aangetoond kon worden.

Bron: Prato-Previde, E., Nicotra, V., Fusar Poli, S., Pelosi, A., Valsecchi, P. (2018). Do dogs exhibit jealous behaviors when their owner attends to their companion dog? Animal Cognition.

Deel bericht

Bekijk ook