Dog,In,Cage,,The,Dog,Trade,In,Vietnam,Market,,Vietnamese

Plan overheid tegen malafide hondenhandel

Vanaf zomer 2021 is iedereen die een nestje honden fokt verplicht om een registratienummer aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarbij maakt het niet uit of iemand meerdere nesten per jaar fokt of slechts één. Dit staat in een concept-Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarvan de internetconsultatie (de periode waarin iedereen commentaar kan geven) onlangs is afgerond.

De AmvB met als titel “Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbe- teren van de identificatie en registratie van honden en het registeren van chippers” is bedoeld om de groot- scheepse illegale handel in honden en pups tegen te gaan. Voor een AMvB is geen instemming van de Eerste of Tweede Kamer nodig.

Marktplaats

De Tweede Kamer maakt zich al langere tijd zorgen over de malafide handel, waarbij te jonge, niet of onvolledig gevaccineerde honden (uit Oost-Europa maar ook elders vandaan) door malafide handelaren worden geïmpor- teerd en doorverkocht via populaire handelssites als Marktplaats. Dierenwelzijn en dierengezondheid zijn hierbij ondergeschikt. Maar ook de volksgezondheid kan in gevaar komen. In sommige landen is rabiës nog niet uitgeroeid, maar ook andere zoönosen kunnen zo ongezien de grens passeren.

Malafide handel inperken

Minister Schouten van LNV wil nu de vele lacunes in de controle en vastlegging inperken door de registratie van honden strenger te maken. Het wordt de malafide handel

weliswaar niet onmogelijk gemaakt – er blijven mensen die het zullen proberen – maar in ieder geval wordt het stukken lastiger. Om de maatregelen effectief te laten zijn, gelden ze ook voor bonafide fokkers, zelfs al gaat het om iemand die in zijn hele leven maar één nestje fokt. Er is wel een duidelijk verschil tussen dit nieuwe registra- tienummer en het UBN-nummer dat een beroepsmatige fokker nu moet hebben en waaraan allerlei voorwaarden verbonden zijn.

Mochten er nog wijzigingen optreden in deze regelge- ving, dan hoort u dat meteen van ons.

Tekst afkomstig van Raad van Beheer.

Deel bericht

Share on facebook
Share on print
Share on email
Bekijk ook