Hond bij deur

Verandering op komst

Stel, je gaat scheiden en/of verhuizen. Dit is niet alleen een stressvolle periode voor jezelf, maar ook voor je hond. Plotselinge of ingrijpende veranderingen kunnen een enorme impact op zijn gedrag hebben. Waar moeten we zoal rekening mee houden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij er zo min mogelijk last van heeft?

Honden zijn, net als mensen, gevoelig voor spanningen, verdriet, ruzies, onenigheid, stemmingen en alle andere situaties die een negatieve lading met zich meedragen. We weten dat zij hierbij allerlei emoties ervaren die effect kunnen hebben op hun gedrag. Het is niet altijd mogelijk de hond hiertegen in bescherming te nemen; in elk huishouden gebeurt er immers wel eens wat. Een ander verhaal wordt het wanneer er rigoureuze en structurele veranderingen ophanden zijn.

Vaak gaan er hieraan al allerlei signalen vooraf waar de hond ongerust, geagiteerd, angstig of onzeker van kan worden. Maar de werkelijke verandering kan dermate veel stress opleveren dat hij uiteindelijk probleemgevend gedrag gaat vertonen. Zo zijn er gevallen bekend van honden die verlatingsangst, depressie, sloopgedrag of onzindelijkheid ontwikkelden. Dit is ook niet verwonderlijk; een hond houdt van routine, van een zekere voorspelbaarheid. Als dat opeens wegvalt, weet hij zich dikwijls geen raad met de situatie en gaat hij op zoek naar manieren om uiting te geven aan zijn gevoelens of naar een uitlaatklep voor de stress die zich alsmaar opbouwt in zijn lijf. Om meer inzicht in te krijgen in wat we kunnen doen om hem zo goed mogelijk door de moeilijke periode heen te loodsen, zullen we twee ingrijpende levensveranderingen nader onder de loep nemen: scheiding en verhuizing.

Scheiding
Bij een scheiding of relatiebreuk blijft de hond doorgaans bij één van de partners. Het komt echter ook regelmatig voor dat hij herplaatst wordt of naar het asiel wordt gebracht. In dat geval kunnen de oorspronkelijke eigenaren geen invloed meer uitoefenen op het welbevinden of het gedrag van de hond. Daarom wordt er in dit artikel uitgegaan van de situatie waarin de hond onder het gezag blijft van één van beide – en in sommige gevallen beide – partners.

Tekst: Charlotte Phebe Post

Het hele artikel lees je in Onze Hond 2019/4. Wil je nooit meer iets missen van Onze Hond? Neem dan een abonnement.

 

 

Deel bericht

Bekijk ook