Schermafbeelding 2020-11-12 om 14.00.06

Afgewezen worden door je hond

In tegenstelling tot gangbare opvattingen heeft een hond niet altijd alleen maar een positief effect op onze mentale en fysieke gezondheid. Steeds meer onderzoekers suggereren dat huisdieren geen, of zelfs een negatieve impact op ons hebben. Een recente studie werpt licht op een mogelijke oorzaak.

Het is algemeen bekend dat honden een enorme positieve invloed op ons kunnen uitoefenen. Ze bieden steun, verlagen onze stressniveaus en onze bloeddruk, verkleinen de kans op hart- en vaatziektes, zorgen dat we ons minder eenzaam voelen en maken bepaalde ‘blije stofjes’ in ons los, waardoor we ons gelukkiger voelen. Dit is nog maar een kleine greep uit de vele voorbeelden en wetenschappelijke bewijzen die er zijn met betrekking tot de positieve effecten van onze interactie met honden.

Negatieve effecten

Er zijn echter ook aanwijzingen dat het allemaal wat minder rooskleurig is dan vaak wordt gedacht. Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat huisdieren een neutraal – of zelfs een negatief – effect hebben op ons psychische, sociale of lichamelijke welbevinden. Een onderzoek onder ouderen op het platteland in Pennsylvania toonde bijvoorbeeld aan dat deze mensen zich depressiever voelden als zij sterk gehecht waren aan hun huisdieren. Uit een aanvullende studie bleek dat volwassen die op zoek waren naar een gezelschapsdier geen verschil ervoeren in gevoelens van eenzaamheid vóór versus enkele maanden ná de aanschaf van het dier. Nog meer bewijs dat huisdieren de geestelijke gezondheid van mensen negatief kunnen beïnvloeden, komt uit een onderzoek waar meer dan 40.000 Zweedse volwassenen aan meewerkten. Uit de resultaten bleek dat de eigenaren van gezelschapsdieren meer last hadden van mentale gezondheidsproblemen dan de mensen zonder huisdieren.

Achterliggende factoren

Ook dit is maar een kleine greep uit de onderzoeken die er op dit gebied zijn uitgevoerd. Nu hoor ik u denken: hoe is het mogelijk dat een hond een negatieve impact op mensen kan hebben? De hond wordt toch niet voor niets de beste vriend van de mens genoemd? Het zou daarom interessant zijn om meer te weten te komen over de achterliggende oorzaken van de neutrale of negatieve effecten. Spelen sociaal-demografische factoren zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau of gezinssamenstelling misschien een rol? Helaas is er tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar het verband tussen de verschillende resultaten en de factoren die hierop van invloed kunnen zijn.

Sociale afwijzing

Daarom besloot Stephanie Richman, een psycholoog aan de Baldwin Wallace University in Ohio, eens uit te zoeken wat er nu precies ten grondslag kan liggen aan de negatieve resultaten. Zij richt zich hierbij met name op één mogelijke factor: sociale afwijzing. Hierover zegt zij: ‘De kwaliteit van de band die mensen hebben met hun huisdier zou een verklaring kunnen bieden. Als mensen positieve interacties hebben met hun dier, ervaren ze misschien eerder positieve gevoelens. In het geval van negatieve interacties kunnen de gevolgen echter juist negatief zijn. Een voorbeeld van zo’n negatieve interactie is sociale afwijzing. Mensen willen graag communiceren met hun huisdieren, we houden van die aandacht en verbinding. Als het dier daar afwijzend op reageert, kan dat invloed hebben op de manier waarop mensen reageren.’

Onvoorwaardelijke liefde

Wij houden zo van honden omdat zij meestal ook onvoorwaardelijk van ons houden; ze oordelen niet en zijn er altijd voor ons. Maar Richman vraagt zich dus af wat het met ons doet als een hond die liefde op een minder consistente wijze betuigt. Ze wijst hierbij op de vele onderzoeken die er gedaan zijn naar de negatieve effecten van (menselijke) afwijzing en is van mening dat dit een veelbelovende verklaring kan zijn voor bovenstaande bevindingen. Om dit beter te begrijpen, volgt hieronder een korte uitleg over de gevolgen van sociale goedkeuring en afwijzing bij mensen.

Lees het volledige artikel in Onze Hond nr. 10. https://shop.bcm.nl

Deel bericht

Bekijk ook