grijze hond

Verschillende opvoedstijlen

Omdat er veel overeenkomsten zijn tussen de relatie van ouder en kind en die van eigenaar en hond vroegen enkele onderzoekers van de leerstoelgroep Gedragsecologie van Wageningen University & Research (WUR) zich af of hondenbezitters ook gebruik maken van bepaalde opvoedstijlen en of we op basis daarvan uitspraken of aanbevelingen kunnen doen omtrent hondenwelzijn. Onderzoeker Ineke van Herwijnen zegt hierover: ‘Met welke uitgangspunten hondenbezitters de opvoeding van hun hond ter hand nemen, is gek genoeg nog weinig onderzocht. Terwijl zo’n uitgangspunt het startpunt kan zijn van een scala aan besluiten over de opvoeding: wel of niet werken met beloning of straf bijvoorbeeld.

Meer aandacht voor de wijze waarop hondenbezitters opvoeden en de doelen die ze voor ogen hebben, geeft nieuwe mogelijkheden om hen op een passende wijze kennis en kunde aan te bieden, bijvoorbeeld op hondenscholen.’ Na het analyseren van vragenlijsten die waren ingevuld door meer dan 500 Nederlandse hondeneigenaren werden er drie opvoedstijlen gevonden. Deze waren gebaseerd op corrigeren, emotie of trainbaarheid van de hond. Bij de eerste stijl staat het corrigeren van ongewenst gedrag centraal. Deze hondenbezitters gebruiken bijvoorbeeld een corrigerende tik als de hond ongewenst gedrag vertoont. In de stijl waarbij de emoties van de hond het uitgangspunt zijn, houden hondenbezitters bijvoorbeeld rekening met voorkeuren van de hond of troosten de hond als deze overstuur is. Bij de laatste stijl, die zich richt op de trainbaarheid van de hond, ligt de focus op het de hond leren omgaan met sociale situaties. Deze hondenbezitters leren gewenst gedrag stap voor stap en zetten bijvoorbeeld een beloning in als de hond echt iets moet doen. Om te bekijken op welke manier deze kennis ons kan helpen het samenleven met honden te optimaliseren, onderzoekt WUR momenteel de invloed van de hond-gerichte opvoedstijlen op ongewenst hondengedrag, de band tussen hond en baas en de kwaliteit van leven van de hond.

Hond

Bronnen: www.wur.nl Van Herwijnen, I.R., Van der Borg, J.A.M., Naguib, M., Beerda, B. (2018). The existence of parenting styles in the owner-dog relationship. PlosOne.

Samenstelling: Charlotte Phebe Post

Deel bericht

Bekijk ook