fairdog_web

Fairdog gaat consument wegwijs maken bij aanschaf gezonde en sociale hond

Dit artikel is afkomstig van Fairdog

‘Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en sociale hond aanschaffen?’ Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk te beantwoorden. De wereld van de hondenhandel en –fokkerij is ingewikkeld en aan elke vorm kleeft een risico. Dit maakt de aanschaf van een hond alles behalve eenvoudig. FairDog wil op termijn een goed antwoord kunnen geven op deze vraag met o.a. kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en import van buitenlandse herplaatsers, een website met betrouwbaar aanbod voor consumenten en het stimuleren van het bonafide aanbod. Ook Dibevo participeert in Fairdog.

Van Fairfok naar Fairdog
Maar wacht eens even: er was toch al Fairfok? Ja, dat klopt: sinds 2014 werken diverse organisaties (waaronder Dibevo) aan Fairfok, een pakket van maatregelen die moeten leiden tot een gezonde en sociale hond in Nederland. Formeel liep het Fairfok-programma eind 2018 af, maar omdat er nog heel veel moet gebeuren, besloten de organisaties dat er een vervolg moest komen. Dat logische vervolg is er nu: FairDog.


Joost de Jongh, voorzitter van Dibevo: “Met FairDog is de eerste stap gezet en voor de lange termijn is dit een prima initiatief. Natuurlijk kijken wij ook naar het dierenwelzijn op dit moment. Dat er namelijk 150.000 honden per jaar wisselen van eigenaar, heeft te maken met het feit dat de dieren gemiddeld 10 jaar oud worden. Als de dieren komen te overlijden, dan willen hondeneigenaren graag weer een nieuw dier in hun gezin. En dat daar veilige handel voor nodig is, is natuurlijk erg belangrijk. De garantie van een veilige marktplaats kan volgens ons uitsluitend geregeld worden via een certificering van tenminste de bedrijfsmatige aanbieders. Wij willen daarvoor graag de kennis en ervaring die Dibevo heeft opgedaan met het Dierbaarcertificaat inbrengen.”


Elk jaar vraag naar 150.000 honden
In Nederland hebben zo’n 1,2 miljoen huishoudens een hond, samen goed voor 1,5 miljoen honden. Op de kat na het meest gehouden huisdier. Naar schatting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. De vraag is groot, het aanbod ook alleen is dat versnipperd en niet altijd even betrouwbaar.


Waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wachten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? De consument ziet door de bomen het bos niet meer, zeker niet als je ook nog wil voorkomen dat je toekomstige hond uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich meedraagt.

Website met betrouwbaar aanbod
Om zoekende hondenkopers te helpen wil FairDog op termijn de consument een website met alleen betrouwbaar aanbod bieden. Daarbij maakt het niet uit of ze op zoek zijn naar een professioneel gefokte hond, een gelegenheidspup of een herplaatser (bijvoorbeeld een hond uit een asiel) uit binnen- of buitenland. Tegelijkertijd kan gerichte voorlichting en informatie ervoor zorgen dat er een zo goed mogelijke match tussen hond en mens wordt gevonden. Op de website wordt de nieuwe hondenbezitter ook na de aankoop verder geholpen met informatie over de opvoeding en verzorging van de hond.


Kwaliteitscriteria fokkerij en import honden
Om tot zo’n website te komen moeten er onder meer kwaliteitscriteria worden vastgesteld binnen de fokkerij. Denk aan gebieden als gezondheid, gedrag, fokmethode, huisvesting en het welzijn van de honden. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar manieren om ervoor te zorgen dat er een juiste match wordt gevonden tussen hond, mens en omgeving.


Voor import van honden uit het buitenland komen daar nog een aantal zaken bij. Transparantie over de selectie en herkomst, voorkomen van insleep infectieziekten, transport en een bijdrage aan het oplossen van problemen met zwerfhonden in land van herkomst zijn daar voorbeelden van.


De consument moet er straks op kunnen rekenen dat de hond die ze via FairDog vinden een gezonde en sociale hond is die op een verantwoorde wijze is gefokt of geïmporteerd en dat ze de juiste informatie hebben om samen een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Deelnemers FairDog
Citaverde College, Dibevo, Dier & Recht, Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Stray Animal Foundation Platform, Universiteit Utrecht, Hogeschool Van Hall Larenstein en Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK). Andere partijen die belangstelling hebben om mee te doen aan FairDog kunnen zich bij het platform aanmelden via de website
Fairdog.nl.

Meer weten?
Meer informatie over Fairdog is te lezen in het
Fairdog-rapport 2020.

Deel bericht

Share on facebook
Share on print
Share on email
Bekijk ook

De winkels zijn dicht, wat nu?

Neem een abonnement!

Neem nu een 1-jarig of een 2-jarig abonnement op Onze Hond magazine!

Een magazine vol prachtige hondenrassen, inspirerende artikelen, tips en meer. 

Koop een los exemplaar!

Betaal t/m 15 maart geen verzendkosten! Gebruik de couponcode THUIS

let op: het magazine wordt binnen vijf werkdagen verzonden!