Chihuahua

Chihuahua: Krachtpatser in reisformaat

Dit zeer oude ras is het kleinste hondenras ter wereld en vernoemd naar een provincie in het noorden van Mexico, waar het naar alle waarschijnlijkheid zijn oorsprong vindt bij de Tolteken, een oud volk.

Dit volk fokte Techichi en beschouwde hun honden als heilig. Niet dat de honden daar zelf zo blij mee moesten zijn, want ze we werden geofferd om de zonden van overledenen op zich te nemen en hun zielen op de reis naar het hiernamaals te begeleiden. Gravures, in het steen van Tolteekse piramiden gehouwen, lijken dit te bevestigen. Ook de Azteken, die op een gegeven moment de Tolteken verdrongen, hielden deze honden voor religieuze doeleinden. De Techichi was wat groter dan de Chihuahua, maar vertoonde er wel al overeenkomsten mee.

Voorloper

Toen de Spaanse veroveraar Cortéz rond 1520 erin slaagde om de Azteken te knechten en uit te roeien, raakte de voorloper van de Chihuahua in de vergetelheid. Het is volledig onbekend waar de honden in die tijd gebleven zijn. Het is mogelijk dat een aantal van hen zich teruggetrokken hebben in het oerwoud, daar verwilderd zijn en zich vervolgens met andere inheemse honden vermengd hebben. Er is ook een theorie die ervan uitgaat dat de conquistadores enkele exemplaren meegenomen hebben naar Europa, waar de honden gekruist werden met Spaanse Dwergspioenen. Dat zijn echter allemaal gissingen, want de kleine hond van de Tolteken leek volkomen in rook opgegaan. Er zijn geen afbeeldingen uit die tijd en ook in geschriften wordt er met geen woord over de Chihuahua gerept.

Lang- of kortharig

Daar kwam verandering in toen er ruim 120 jaar geleden kleine hondjes ontdekt werden in Mexico: het zouden kruisingen tussen Naakthonden en Techichi kunnen zijn. Wat volgde, was een levendige export van deze hondjes naar de Verenigde Staten. De Amerikanen begonnen zich toe te leggen op het fokken van dit dwergras. In 1904 werd de eerste Chihuahua geregistreerd door de Amerikaanse Kennel Club. In eerste instantie werd er voornamelijk met de langharige hondjes gefokt, waarvan gedacht werd dat die het oorspronkelijke type het best vertegenwoordigden. Daar was de in 1923 opgerichte Amerikaanse Chihuahuavereniging het echter niet mee eens: zij schoof de kortharige variëteit naar voren. Pas na 1950, toen er nog maar heel weinig langharige exemplaren over waren, werd ook de Langhaar officieel erkend. Het duurde nog tot na de Tweede Wereldoorlog voor de Chihuahua in Nederland en België geïntroduceerd werd. Geholpen door het predicaat ‘kleinste hondenras ter wereld’ mag de Chihuahua zich nu ook in onze landen verheugen in een behoorlijke mate van populariteit.

Intelligent krachtpatsertje

De Chihuahua is een actieve en speelse hond met een brutaal en onderzoekend karakter. Het is een krachtpatsertje in reisformaat met een persoonlijkheid die dat formaat meestal veruit ontstijgt. Hij mag dan klein zijn, maar zelf vindt de Chihuahua dat hij minstens een meter hoog is. Voor zijn baas is de Chihuahua een zeer aanhankelijke hond, die soms zelfs de neiging heeft om zich te
veel aan één persoon te hechten. Leuk als je zijn uitverkorene bent, maar minder gezellig voor de rest van het gezin. De Chihuahua houdt er beslist niet van om buitengesloten te worden. Wordt hij te veel vertroeteld, dan kan deze hond te afhankelijk van zijn baas worden, wat zich kan vertalen in niet alleen thuis kunnen zijn. De Chihuahua is slim en heeft een groot vermogen tot het
oplossen van problemen. Die intelligentie, gepaard met een vaak zelfverzekerd karaktertje, geeft hem soms de neiging tot het manipuleren van zijn baas en zijn omgeving als hij daarvoor de kans krijgt.

Het complete rasportret van de Chihuahua kan je lezen in Onze Hond 2. Dit nummer verschijnt op 1 maart 2024 en ligt tot en met 29 maart 2024 in de winkel. 

Deel bericht

Bekijk ook