Dode vogel

Botulisme en honden

Wat is botulisme en wat zijn de symptomen ervan?

Botulisme kan ontstaan als er dode vissen, vogels of andere dieren blijven liggen in stilstaand water. Hierdoor komen er bacteriën die zich in het stilstaande water snel kunnen vermenigvuldigen. Zeker als er veel zonlicht op het water schijnt. De gifstoffen van deze bacteriën kunnen ervoor zorgen dat het water besmet raakt.

Is botulisme gevaarlijk voor honden?

Als een dier (bijvoorbeeld een zwemmende hond) veel van dit water binnenkrijgt, of een besmette vis of watervogel eet, kan hij verlamd raken.

Wordt elk Nederlands zwemwater gecontroleerd op blauwalg en botulisme?

In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het badseizoen worden de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreinigingen. Die controles vinden plaats in wateren waar veel zwemmers worden verwacht óf waar het risico op verontreiniging groot is. Niet elk water wordt zorgvuldig gecheckt. De kans is dus groot dat het rustige meertje of die afgelegen zandafgraving waar jij regelmatig met je hond naartoe gaat, niet gecontroleerd wordt op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme.

Deel bericht

Bekijk ook