shutterstock_safetyProject

Safe Dog Project

Aanpak hoog-risico honden: Aanvankelijk werd een lijst opgesteld van 20 hondenrassen en voorts alle mogelijke pitbull-achtige varianten die als hr-hond werden aangemerkt. (American Pitbullpup). Ieder ernstig bijtincident is er één te veel. Zijn ze te voorkomen? Is het de schuld van de hr-honden? Van de eigenaren? Of …? Dat deze vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden is, blijkt wel uit het gegeven dat inmiddels vele landen om ons heen een eigen – vaak te weinig succesvol – beleid op dit vlak hebben. Ook in Nederland blijft men achter de schermen druk bezig met dit item. De laatste stand van zaken onder de loep genomen. In dit nummer deel 1.

Voorgeschiedenis van Safe Dog Project

Op 1 januari 2009 werd de RAD (Regeling Agressieve Dieren) ingetrokken. Deze was in 1993 ingesteld na enkele dramatisch verlopen bijtincidenten waarbij pitbull terriërs betrokken waren. Met de RAD werd het fokken en houden van pitbulls en pitbullachtigen bij wet verboden en werd aan het fokken van enkele andere gevaarlijk geachte rassen voorwaarden gesteld. Men hoopte dat daarmee de pitbull in Nederland zou uitsterven en het aantal bijtincidenten zou afnemen, maar dit bleek ijdele hoop te zijn. Met het intrekken van de RAD, verdween het onderwerp echter niet van de ministeriële agenda. De minister wilde de burger niet in de kou laten staan en er werden verschillende plannen gelanceerd om de bijtincidenten terug te dringen. De complexiteit van het onderwerp bleek een definitieve maatregel in de weg te staan. In 2017 adviseerde de Raad voor Dieraangelegenheden met het rapport ‘Honden-beten aan de kaak gesteld’ om aan het houden van ‘hoog-risico’(HR)-honden bepaalde voorschriften te verbinden. Onder HR-honden werden hondenrassen, kruisingen en lookalikes verstaan die ernstig letsel kunnen toebrengen door de combinatie van een sterke bijtkracht met een bepaald soort bijtgedrag. Aanvankelijk werd een lijst opgesteld van 20 hon-denrassen en voorts alle mogelijke pitbullachtige varianten die als hr-hond werden aangemerkt. Hiertegen kwam dusdanig verzet, vanuit zowel de ‘gewone’ eigenaren als de officiële kynologie, dat de minister besloot om het onderwerp eerst goed te laten doorlichten door degelijk wetenschappelijk geschoolde experts op het gebied van hondengedrag. De opdracht hiervoor werd door het ministerie van LNV gegeven aan klinisch gedragstherapeut Jolanda Pluijmakers, coördinator en docent bij het postgraduate programma Companion Animal Behaviour and Welfare van het Odisee University College in België; Jon Bowen, dierenarts, consultant en docent bij het Royal Veterinary College in Londen en Jaume Fatjo, dierenarts en docent aan de Universitat Autònoma van Barcelona.

Safe Dog Project

Op 20 mei van dit jaar werd voor zowel diverse betrokken partijen uit de hondenwereld als uitvoerders bij gemeenten en politie het Safe Dog Project gepresenteerd; een rapport met bevindingen en aanbevelingen van deze onderzoekers. In het Safe Dog Project komen vier verschillende projecten samen:

  1. Het bepalen van de genetische kenmerken van HR-honden;
  2. Het onderzoeken van de wijze waarop informatie met betrekking tot bijtincidenten op een consistente en doeltreffende wijze kan worden verzameld en geregis-treerd;
  3. Het ontwikkelen van een educatief programma voor functionarissen die betrokken zijn bij de registratie en preventie van bijtincidenten.
  4. Het formuleren van de leerdoelen en cursusinhoud van een educatief programma voor eigenaars van HR-honden.

Lees meer over het Safe Dog Project in Onze Hond nummer 10.

4.7/5 - (3 stemmen)

Deel bericht

Bekijk ook