shutterstock_282785216

Informatie verzamelen en registreren rond een bijtincident

‘Ik wilde alleen maar …’. Ook goedbedoelde handelingen van kinderen kunnen soms tot bijtincidenten leiden. In een reeks van vier delen wordt de laatste stand van zaken rondom de potentiële aanpak van ‘hoog-risico’ honden onder de loep genomen – aan de hand van het Safe Dog Project. Het eerste deel, in Onze Hond 10, behandelde Project 1, de kenmerken van een hr-hond. Dit deel gaat over Project 2: de wijze waarop volgens de onderzoekers informatie over een (bijna) bijtincident moet worden verzameld en geregistreerd.

Bijtincidenten honden

Bij ieder bijtincident komen verschillende factoren bij elkaar die er samen voor zorgen dat het bijtincident daadwerkelijk plaatsvindt. Om een bijtincident op waarde te kunnen schatten, om te kunnen beoordelen hoe groot het risico op herhaling is en om te kunnen bepalen hoe herhaling kan worden voorkomen, is het dus van belang dat álle factoren rondom een bijtincident – voor, tijdens en na – nauwkeurig worden geïnventariseerd en gewogen. De onderzoekers geven aan dat het onderzoek naar het bijtincident daarbij op drie niveau’s moet worden georganiseerd.

  1. Niveau 1. Vaststellen van de ernst van de bijtschade
  2. Niveau 2. Onderzoeken van de factoren rondom het (bijna)bijtincident
  3. Niveau 3. Beoordeling van de achtergrondinformatie van de hond en omgeving gerelateerde factoren

Lees de hele analyse in Onze Hond nummer 1 – 2020.

Veel honden die een lekkere kluif hebben, willen graag met rust worden gelaten. Doet men dat niet, en bijt de hond, dan kan dit vallen onder ‘uitlokkende interactie’.

2.7/5 - (3 stemmen)

Deel bericht

Bekijk ook