RoyBorghoutsFotografie-191122-StDierenlot&Jaarcongres22-217

Almere is diervriendelijke gemeente van het jaar 2022

De gemeente Almere heeft bij het Landelijk Congres Dierenhulpverlening de titel voor de diervriendelijke gemeente in 2022 ontvangen. Almere treedt hierbij in de voetsporen van voorgangers Zwolle, Amsterdam en Leeuwarden die deze eervolle titel al eerder kregen toegewezen.

De jury bestaande uit Piet Hellemans (TV persoonlijkheid en dierenarts), Peter Helmer (oprichter Stichting DierenLot), Marko Ruis  (Universiteit Wageningen/Van Hall Larenstein en een van de initiatiefnemers van DierVizier) en juryvoorzitter Piet IJssels (oud burgemeester Gorinchem en voorzitter dierenasiel Gorinchem) bepaalt de welverdiende winnaar van deze verkiezing.

Uit het juryrapport: “Almere heeft grote sprongen gemaakt op het vlak van dierenwelzijn.. Naast het feit dat deze gemeente in het kernteam zit van het platform Diervizier, hebben de Almeerse ambtenaren de afgelopen jaren keihard gewerkt en inmiddels op bijna alle onderdelen een positieve score. Naast een recente update van het dierenwelzijnsbeleid, kun je op de website van de gemeente Almere veel relevante informatie vinden op dierengebied. Omdat voor het eerst binnen het college een wethouder van de Partij voor de Dieren is aangetreden, is er meer capaciteit vrijgemaakt voor dierenwelzijn. In het coalitieakkoord zijn maar liefst 12 diergerelateerde doelstellingen opgenomen, van natuureducatie op basisscholen tot dier- en milieuvriendelijke contracten in het bedrijfsrestaurant. De gemeente neemt zelf de regierol richting dierenhulporganisaties en maken met hen kostendekkende meerjarige afspraken om continuïteit te waarborgen. Ook stimuleert Almere andere gemeenten hun verantwoordelijkheid te nemen voor bijvoorbeeld wilde dieren in nood en heeft zij de portemonnee getrokken voor onvoorziene omstandigheden, zoals vogelgriep.”

De indrukwekkende top 3 bestaat uit de gemeenten Eindhoven, Groningen en Almere. Het was een ware nek-aan-nekrace tussen de gemeenten, omdat ze de afgelopen jaren alle drie reuzenstappen hebben genomen op het gebied van dierenwelzijn. Het was daarom een lastige beslissing, maar de uiteindelijke winnaar Almere spande toch wel echt de kroon.

De diervriendelijke gemeente van het jaar wordt georganiseerd om de inzet voor dierenwelzijn te belonen en om een mogelijke inspiratiebron te zijn voor andere gemeenten. Mede door deze verkiezing is het platform DierVizier ontstaan waar gemeenten kennis kunnen delen en met elkaar kunnen sparren over diergerelateerde zaken.

Deel bericht

Bekijk ook