Gedrag-en-opvoeding-hond

Soms ligt de oorzaak niet voor de hand

Als er een pup bijgekomen is, en de oudste hond doet onaardig tegen de pup, liggen een aantal redenen voor de hand. Soms vergt het echter goed inventarisatiewerk om achter de oorzaak te komen. In het geval van Belle en Beauty werd de gedragstherapeut benaderd omdat het gedrag een steeds groter wordend probleem werd.

Dennis belt me op en vertelt dat hij twee Engelse bulldoggen heeft: Belle, een gecastreerd teefje van vierenhalf jaar oud en Beauty, een (ongecastreerd) teefje van bijna een half jaar oud. Belle heeft hij al vanaf dat ze pup was. Beauty woont er sinds een maand. In eerste instantie ging het allemaal prima, maar twee weken geleden heeft Belle haar jongere soortgenoot zonder aanwijsbare reden vol en hard aangevallen. Verwondingen Op een zonnige zaterdagmorgen verlaten Dennis en zijn vrouw Irma de huiskamer. Zoals altijd lopen de honden los in de kamer. Op het moment dat Dennis en Irma terug de kamer in willen lopen, valt Belle Beauty aan. De eigenaren halen de honden uit elkaar en gaan over tot de orde van de dag. Het leek even bij dit ene incident te blijven, maar afgelopen week viel Belle Beauty vijf à zes keer aan. Belle bijt ook echt, waardoor de jongste regelmatig verwondingen heeft. Omdat het gedrag van Belle eerder toe dan afneemt, nemen ze contact met mij op.

Werkwijze gedragstherapie hond

Ik leg uit hoe ik werk: vragenlijst invullen, intakegesprek plannen en vervolgens de therapie uitwerken en bespreken. Zo weet ik zeker dat ik alle mogelijke aspecten in kaart breng en dat mijn advies ook daadwerkelijk het probleemgedrag oplost. De vragenlijst komt al snel ingevuld terug en we plannen een afspraak. Aan de hand van de antwoorden sluit ik een aantal mogelijke oorzaken uit. Bezitsagressie: de keren dat Belle Beauty aanvalt, is er geen voer, bot of speeltje in de buurt. Pijnagressie: Belle is door de dierenarts onderzocht en gezond verklaard. Er blijven echter nog genoeg mogelijke oorzaken over. Klaar voor de start Dennis en Irma vinden het moeilijk om te beschrijven wat er precies aan zo’n aanval vooraf gaat. Belle heeft Beauty meestal al vast op het moment dat één van hen in beeld komt. Wel geven ze aan éénmaal gezien te hebben dat Belle volledig gefixeerd was op Beauty, waarbij heel Belles houding naar voren gericht was. Staart omhoog (voor zover er sprake is van een staart bij een Engelse bulldog), oren naar voren en het hele lichaam gericht op het ‘klaar voor de start, AF’! Ik lees op de vragenlijst terug dat als Belle Beauty vast heeft, het heel moeilijk is om Belle zover te krijgen dat ze Beauty loslaat. Ze laat pas los op het moment dat iemand haar van Beauty aftrekt.

Goede vriendinnen

Tijdens het intakegesprek stel ik voornamelijk vragen over de oorzaak van het gedrag. Alleen daarmee kan ik het probleemgedrag effectief aanpakken. Bij deze casus is dit niet zo makkelijk te vinden. Belle en Beauty kunnen heel goed met elkaar overweg, liggen regelmatig zonder problemen bij elkaar in de mand, delen hun speeltjes met elkaar. Kortom: ze zijn goede vriendinnen. Toch vindt Belle het blijkbaar nodig om Beauty aan te vallen. Ik blijf vragen naar specifieke omstandigheden waarin Belle het agressieve gedrag vertoont. Wat is er anders op die momenten in vergelijking met de momenten waarop ze Beauty wél gewoon accepteert?

Aandacht

Uiteindelijk blijkt dat Belle de agressie inzet op dagen dat Irma of Dennis thuis is. Heeft het gedrag misschien met aandacht te maken? Beauty is immers nog min of meer een pup en daarmee toch net even wat schattiger dan de volwassen Belle. Maar helaas, bij verdere navraag blijkt dat niet het geval. Irma vertelt dat Belle het juist wel prettig lijkt te vinden als Beauty met één van hen bezig is. Belle gaat dan verderop languit op de grond liggen of in één van de manden, slaakt een diepe zucht en gaat slapen. Het is de eigenaren opgevallen dat Belle sinds de komst van Beauty over het algemeen onrustiger is. Belle is een zeer relaxte hond, die veel slaapt en vaak wakker gemaakt moet worden om een rondje te gaan lopen. Sinds de komst van Beauty slaapt Belle veel minder en komt ze ook veel vaker en sneller overeind als er iets gebeurt (de bel gaat, de deur valt dicht etc.). Het lijkt juist net of Belle door de komst van Beauty helemaal ‘opgeleefd’ is.

Kwispelend in de bench

Ergens gaat er een belletje bij mij rinkelen. Ik vraag hoe Belle zich gedraagt op de dagen dat Dennis en Irma beide aan het werk zijn. Op die dagen lijkt Belle meer op haar oude zelf, is ze heel relaxt en rustig. Beauty ligt dan in de bench, terwijl Belle los in de woonkamer is. Als één van beide thuiskomt, staat Beauty te kwispelen in de bench, terwijl Belle diep in slaap in haar mand ligt. Het duurt dan echt even voordat Belle in beweging komt. Dit bevestigt mijn idee van de oorzaak.

Verschil in energieniveau

Belle is een ‘echte’ Engelse bulldog: heel vriendelijk, gek op knuffelen en niet al te actief. Beauty daarentegen is een jonge en behoorlijk actieve en vrolijke Engelse bulldog, die graag speelt. Het energieniveau van beide honden ligt een heel eind uit elkaar. Wat er om Belle heen gebeurt, vindt ze niet zo belangrijk. Beauty daarentegen vindt alles wél interessant. Ze loopt de hele dag rond als Dennis of Irma thuis is, staat voor het raam, checkt de tuin, sleept een speeltje door het huis, daagt de eigenaar en Belle uit om te spelen. Belle wordt daar, letterlijk, doodmoe van.

Geen eigen plaats

Belle probeert Beauty te ontlopen, door naar haar mand te gaan of ergens anders te gaan liggen, maar Beauty loopt gewoon vrolijk achter Belle aan. Beide honden maken gebruik van diverse manden, dus Belle heeft geen eigen plaats – waar Beauty niet mag komen. Gedurende de dag bouwt Belle hierdoor spanning op, waardoor ze uiteindelijk Beauty grijpt. Waarschijnlijk heeft Belle nooit geleerd hoe ze een andere hond duidelijk maakt dat ze geen zin in interactie heeft. Beauty is echter nog een pup en die wil niets liever dan spelen. Zij blijft Belle maar ‘lastigvallen’, terwijl Belle geen kant op kan …

Op lichaamstaal letten

Het leuke aan deze specifieke casus vind ik dat de oplossing precies het tegenovergestelde is van wat je in eerste instantie verwacht. Men is geneigd om de jonge hond in bescherming te nemen. Zeker omdat de oudere hond de agressor is. Maar in dit geval moeten we de oude hond beschermen tegen het enthousiasme van de jonge hond! De oplossing is dan ook dat Belle een plek voor haarzelf krijgt, waar Beauty niet mag komen. Hierdoor kan Belle zich terugtrekken, als ze Beauty zat is. Daarnaast gaan Dennis en Irma beter letten op de lichaamstaal van Belle, zodat zij (als Belle dat aangeeft) Beauty bij Belle weg kunnen houden.

Met rust laten

Uiteraard duurt het even voordat de resultaten zichtbaar zijn. Als ik vier weken later bel, heeft Belle Beauty nog maar twee keer aangevallen. Die aanvallen hebben plaatsgevonden in de eerste week na mijn bezoek. De laatste drie weken zijn er geen voorvallen meer geweest. Belle wordt steeds meer zichzelf, ligt weer uren te slapen in haar eigen mand en Beauty laat haar vaker met rust. Het mooiste vind ik dat Belle een paar dagen geleden zelf naar Beauty is gegaan om met haar te spelen. Dat geeft aan dat Belle Beauty meer en meer accepteert en dat ze gelukkig samen kunnen blijven. Voor mij een geweldige afsluiter. Daar doen we het voor!

Met het oog op de privacy zijn de namen gefingeerd. Beschreven consult is uitgevoerd door een gecertificeerde kynologisch gedragstherapeut (KGT), lid van de NVGH (Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden). De KGT heeft hiervoor een meerjarige opleiding gevolgd en moet – om lid te zijn van deze beroepsvereniging – jaarlijks bijscholing volgen. Therapieën en trainingen zijn altijd gebaseerd op een uitgebreide anamnese aan de hand van een vragenlijst en gesprek(ken) met de eigenaar. Geen situatie is hetzelfde en geen hond is hetzelfde. Toegepaste therapie kan dus niet zomaar op alle situaties toegepast worden.

Tekst: Janine Treffers, namens de NVGH | Foto: Shutterstock

 

Deel bericht

Share on facebook
Share on print
Share on email