Chodský pes

Chodsky Pes

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied heeft onlangs een zestal hondenrassen erkend. Dat betekent dat deze honden in Nederland kunnen meedoen met alle activiteiten die door of vanwege de Raad worden georganiseerd.

Het verlenen van een nationale erkenning is geen dagelijks werk bij de Raad van Beheer. Dat hierbij de hoogste zorgvuldigheid in acht wordt genomen, is logisch. Immers, de honden van zo’n voor Nederland nieuw ras ‘draaien’ daarna volledig mee in de activiteiten en reglementen, in de rechten en plichten. Voor wat betreft het eerste ras in het rijtje van zes (zie kader) hebben we te maken met een zeer oud type hond. Het is al bekend in de middeleeuwen maar wordt eeuwen daarna, in 1984, erkend door de Tsjechische Kennel Club. De Chodský pes is in het land van herkomst weliswaar geen ras dat in de top tien staat maar is, zeker in West en Noord Bohemen, geen onbekende verschijning.

Tsjechië

JAN LUCEMBURSKY

Een klein stukje historie is noodzakelijk om te begrijpen hoe de Chodský pes is ontstaan. In West en Noord Bohemen leven de Choden, een Slavische stam, die reeds in 1325 verregaande rechten hebben verkregen van koning Johann von Böhmen, ook bekend als Johann von Luxemburg of Jan Lucemburský. Andere bronnen spreken over verkregen rechten in 1040 en die zou de hertog van Breislav hebben gegeven. Hoe dan ook, die rechten houden onder andere in dat de Choden zich vrij mogen bewegen in de streek aan de zuidwestgrens met Duitsland. Daarnaast mogen zij de opbrengsten van de bossen voor zichzelf houden en is het hen toegestaan grote honden te fokken en te houden. Allemaal zaken die het gewone Boheemse volk niet zijn toegestaan. Ook in de middeleeuwen bestaat het ‘voor wat hoort wat’ systeem en in dit geval betekent het dat de Choden de zuidwestgrens met Duitsland moeten bewaken tegen invallen van Duitse vorstendommen, bijgestaan door hun ‘grote waakhonden.’

Na de Hussieten oorlogen in de vijftiende eeuw vervallen weliswaar hun privileges maar de Choden blijven zich onderscheiden door hun kleding, dialect en tradities. En wat ook blijft, zijn hun grote herdershonden, die – als afgeleide van de naam van de stam – Chodský pes heet, de hond van de Choden.

Het hele artikel lees je in Onze Hond 2019/1. Wil je nooit meer iets missen van Onze Hond? Neem dan een abonnement.

Deel bericht

Share on facebook
Share on print
Share on email